ทั่วไทย – “เศรษฐา ควง ไชยา” ลงใต้รับฟังปัญหาทุเรียนสมุย ตั้งเป้าเกษตรกรรายได้เพิ่ม 3 เท่าใน 4 ปี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ แปลงทุเรียนสาธิตสวนทุเรียนนายชัยณรงค์ ทองสุข ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบชลประทาน รวมถึงระบบขนส่งสินค้าเกษตร (ทุเรียน) ทางเรือที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งมูลค่าการส่งออกทุเรียนและมังคุดบนเกาะสมุยต่อปีทำรายได้ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ ประเทศจีน และมาเลเซีย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จำนวนมากในระยะยาวอีกด้วย หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี และ รมช. ไชยา ได้ชมแปลงทุเรียนในพื้นที่ร่วมกัน