ศรีสะเกษ – มติใหม่แห่งการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นอกจากมอบเวชภัณฑ์ ยังแสดงธรรมะ สวดมนต์ให้พรด้วย

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดระหาร ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูใบฎีกาสันติ กิตฺติโสภโณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน กรุงเทพมหานคร นำคณะสงฆ์ พระอาสาคิลานธรรม จากวัดในกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ นั่งรถซาเล้ง รถสามล้อพ่วงข้าง ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ใน ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นำเวชภัณฑ์ ทั้งยารักษาโรค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินส่วนหนึ่ง จำนวนกว่า 200 ชุด มาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันจด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์น้อย และผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน คนพิการ ผู้เปราะบางทางสังคม ตามโครงการ กองบุญหนุนเกื้อ เวชภัณฑ์เพื่อชีวิต

พระครูใบฎีกาสันติ กิตฺติโสภโณ เปิดเผยว่า โครงการ “กองบุญหนุนเกื้อ เวชภัณฑ์เพื่อชีวิต” เป็นโครงการที่ก่อนหน้านี้อาตมา ได้นำเครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค บริโภค มาบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน คนพิการ ผู้เปราะบางทางสังคม แต่ครั้งนั้นไม่ได้ลงพื้นที่ไปมอบด้วยตัวเอง และครั้งนั้นมีเสียงตอบรับจากผู้ที่ได้รับว่า อยากจะเจอพระที่มอบด้วย ดังนั้นในปีนี้จึงได้จัดโครงการนี้ลงมาอีกครั้ง และมอบมากกว่าเดิม พร้อมกับลงพื้นที่จริง ตามวัด ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลกระหวัน ร่วม 12 หมู่บ้าน ร่วมกว่า 200 ราย เพื่อส่งมอบพลังใจ สร้างความตะหนักรู้สู่ชุมชนแห่งการเกื้อกูลแบ่งปัน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสาในชุมชน ในการช่วยเหลือเยียวยาคนในชุมชน

ซึ่งการส่งมอบในแต่ละจุด โดยเฉพาะจุดที่ต้องเดินทางไปเยี่ยม ไปมอบสิ่งของภายในบ้านผู้ป่วยติดเตียง ทางพระสงฆ์ที่ไปเยี่ยมจะมีการแสดงธรรม สวดมนต์ให้พร กับผู้ป่วยติดเตียงด้วย โดยสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุและป่วยมานาน ไม่ได้เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ มานานแล้ว พอพระสงฆ์ที่มาเยี่ยมมาทำแบบนี้ ก็เหมือนกับได้ไปทำบุญ อีกครั้ง.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน