ศรีสะเกษ – นอภ.ไพรบึง นำชาวบ้านนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ตามวิถีพอเพียง

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอศีล 5 นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอไพรบึง ประธานสตรีอำเภอไพรบึง สส.ศรีสะเกษ เขต 7 พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ กลุ่มเปาะบาง ครัวเรือนเป้าหมาย ThaiQM และ TPMAP เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสัมคม และเพื่อส่งเสริมคุณภาพที่ดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของในชุมชนเพื่อประเทศชาติต่อไป.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน