หนองบัวลำภู – วิทยากรต้นแบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ตำบลยางหล่อ

พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย ข้าราชการบำนาญ วิทยากรต้นแบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ชื่นชมผู้เสพที่ก้มกราบเท้าแม่ขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ย้ำคนในครอบครัว ชุมชนต้องดูแลร่วมกันจึงจะเกิดความยั่งยืน

วันนี้ 15 มี.ค. 67 เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย ข้าราชการบำนาญ วิทยากรต้นแบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพร้อมคณะลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน บ้านดอนเกล็ด ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พล.ต.ต.ศักดา เหมือนโพธิ์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ผู้แทน ผอ. ป.ป.ส.ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการ นายคมสัน ไสยรัตน์ ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีบุญเรือง นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ กำนัน ผญบ.ในตำบลยางหล่อ ผู้เสพที่กล้าแสดงตนขอเลิกยาเสพติด ชรบ.ครูตำรวจแดร์ประจำตำบล อสม.ร่วม 200 คนให้การต้อนรับ

หลังจาก พล.ต.ท. บุญจันทร์ วิทยากรต้นแบบ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้สนับสนุนโครงการ และถวายเกียรติบัตร แด่พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีเสมอมา พร้อมได้สอบถามหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม พบปะพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ในการเสพยาเสพติด และกล้าแสดงตนเข้าร่วมโครงการพร้อมได้รับคำมั่นสัญญาจากผู้ร่วมโครงการว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะเดียวกันมีแม่ของผู้ป่วยรายหนึ่งที่นำลูกมาแสดงตนต่อหน้าประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมก้มกราบเท้าแม่และกอดแม่ด้วยความสำนึกผิด และในขณะเดียวกัน มีลูกเล็กๆของผู้ป่วยรายหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ขอร้องผู้เป็นพ่ออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก สร้างความตื่นตันใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ขับเคลื่อนโครงการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้เป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด อย่างแท้จริง

จากนั้น พล.ต.ท. บุญจันทร์ ประธานในพิธีตรวจเยี่ยมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จะเกิดผลสำเร็จได้ต้องเกิดจาก 4 ฝ่าย คือ ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข และ ผู้นำชุมชนต้องจับมือพูดคุยกันเพื่อหาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข และสำคัญสุดๆก็คือคนในครอบครัวต้องเอาใจใส่สอดส่องดูแลและรายงานพฤติกรรมเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรับยา เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง ผู้นำชุมชนต้องเอาใจใส่และรายงานพฤติกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป พร้อมเชิญชวนผู้เสพให้สมัครใจเข้ารับการบำบัด จะไม่ถูกดำเนินคดี ตามหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และปลุกให้ชุมชนพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว ขตว.หนองบัวลำภู