หอการค้าอุดรจับมือจังหวัด-หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กว่า 16 หน่วยงานจัด “เกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 3

หอการค้าอุดรจับมือจังหวัด-หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กว่า 16 หน่วยงานจัด “เกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 16 มกราคม ที่เวทีเกษตรกรทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เขตเทศบาลนครอุดรธานี
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รอง ผวจ.อุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว การจัดงาน”เกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง @UDON ครั้งที่ 3″ GMS AGRI & FOOD FAIR 2024 งานเกษตรแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผสานเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวิถีเกษตรอุดร พร้อมใจต้อนรับประชาคมโลก” โดยมีนายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรฯ และเป็นประธานจัดงาน นำ พ่อค้าข้าราชการในจังหวัดประกอบด้วย

นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล ประธานจัดงาน กล่าวรายงานว่าด้วยทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุญาตดำเนินการจัดงาน เกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2024 ครั้งที่ 3 (GMS Agri & Food 2024) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงจังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจังหวัดที่จัดงานพืชสวนโลกในปี 2569 และสามารถพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เป็นการเผยแพร่และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเกษตรและอาหารของไทยในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนา รูปแบบสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี สร้างการรับรู้ให้กับจังหวัดอุดรธานีที่เป็นเมืองไมซ์ชิตี้

นายชัย  กล่าวรายงานต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้ หอการค้าและจังหวัดได้ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 16 หน่วยงาน ในอุดรธานีประกอบด้วยทางจังหวัดอุดรธานี, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, เกษตรจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, ประมงจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯอุดรธานี, อบจ., เทศบาลนคร, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด, สนง.กกท.จังหวัด, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ททท.สนง.อุดรธานี, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4,ส.อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในพระอุปถัมภ์ฯ, ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัด, ม.ราชภัฎอุดรธานี, สนง.สสจ., กลุ่มเครือข่ายบิสคลับประเทศไทย, กลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นอีสาน

นายชัย กล่าวรายงานต่อไปว่า ในงาน มีอาทิ โชว์พ่อพันธ์ควายงาม และควายแสนรู้ โซนวิถีคนวิถีควาย คือ โชว์ควายพ่อพันธุ์จาก 20 อำเภอและกลุ่มเครือข่ายจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ผ้าขิดลายควาย “จากผืนนา สู่ผืนผ้า” ภูษาขิดกาษรอุดรธานี สินค้าของที่ระลึก, การแสดงผลงานของกระทรวงเกษตร, ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงจาก Young Smart farmer อุดรธานี, กิจกรรมการรีดเส้นจากวดพลาสติก, ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ, ชมการแสดงโชว์ปลาสวยงามและนิทรรศการ, Land mark พืชสวนโลก, งานประกวดกบพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์, การประกวดอาหารเมนูจากกบ “กบทอดกระเทียมพริกไทย” การแข่งขันอาหาร Udonthani Beef และพบกับเชฟชื่อดัง เชฟชุมพล แจ้งไพร, แฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่ให้สนุก, ประกวด หนูน้อยเกษตรแฟร์, การแสดงคีตตะกวีมวยไทย, กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายรับเงินรางวัล, กิจกรรมการประกวดเมนูเสืออุดรฟิวชั่น “เสืออุดรไม่ร้องไห้” สินค้าจากของดี 4 ภาค และ Street food – Food tuck กว่า 100 ร้านค้า การแสดงจากเยาวชน, การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬานันทนาการ

ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อไปอีกว่า ในวันที่ 27 มกราคม จะมีการแสดงเอ็งกอจากศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี, แจกพันธุ์ไม้ต้นตะเคียนทอง ยางนา ทองนพเก้า มะขามเปรี้ยว ขนุน ติ้ว ฟรี ! และสินค้านาทีทองกิจกรรมส่งเสริมการขาย (นาทีทอง) สินค้าอาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทรายมิตรผล รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาต่ำกว่าท้องตลาด 2 ช่วงเวลา 11.30 น./ 15.30 น. ของทุกวัน งานครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ จะมีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่า 50,000 คน เป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า วันนี้มาแทน ผวจ.ที่ติดงาน ก็ต้องขอขอบคุณทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี อบจ.เทศบาลนครอุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย สถานศึกษา ที่ได้ร่วมกันบูรณาการจัดงานเกษตรแฟร์ 2024 (GMS Agri & Food 2024) ทำให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงของงานพืชสวนโลก ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ภายใต้แนวคิด Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living หรือความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดอุดรธานี ที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสายน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้คนในท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ชูความหลากหลายทางชีวภาพสู่สายตาชาวโลก

พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 นี้ อยู่ที่ ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี ริมถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี-หนองคาย ห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ประมาณ 4 ก.ม. เนื้อที่ประมาณ 975 ไร่ เป็นพื้นที่น้ำ 400 ไร่ และพื้นดินประมาณ 575 ไร่เศษ ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 (134 วัน) จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 32,000 ล้านบาท และหนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท จ้างแรงงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากภาษี 7,700 ล้านบาท
หลังจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (2026) แล้ว ทางจังหวัดอุดรธานีมีแผนจะอนุรักษ์พื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประเพณีวัฒนธรรม และศูนย์กลางกีฬานานาชาติ ของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงตอนบน จะเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสร้างรายได้ ให้จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

ในการจัดงานเกษตรแฟร์ในปีนี้ ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มียอดขายบรรลุเป้าหมายทุกๆท่าน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีให้หมุนเวียน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดและจากจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึง สปป.ลาว ที่เข้ามาเที่ยวชมงานในปีนี้