หนองบัวลำภู KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ จำนวน 120 ราย

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ จำนวน 120 ราย แก่เกษตรกรชาวหนองบัวลำภู ในขณะที่เกษตรกร ตื่นตี 4 เดินทางมารับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ดีใจรอมานานกว่า 30 ปีขอใช้พื้นที่การเกษตรไม่หวังทำนิติกรรมไม่อยากเป็นหนี้

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)ให้กับเกษตรกร และมอบกล้าไม้มีค่าแก่เกษตรกรจำนวน 20 ราย พร้อมให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการองค์ความรู้งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการเพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ของจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 6 อำเภอรวม 1,005 ราย จำนวน 1,056 แปลง 11,340 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา
โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายศศิน พัฒนภิรมย์ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวดาวัล บัวงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายณพล เชยคำแหง ส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 3 นายโชคอนันต์ พหล ผู้แทน ส.ส.เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 120 รายจากเกษตรกรของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ จำนวน 210 ราย
นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)ให้กับเกษตรกร ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 อำเภอ พื้นที่ 1,182,358 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 966,557 ไร่ และจัดให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 955,190 ไร่
คงเหลือเนื้อที่ประมาณ 11,367 ไร่ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ต้องการให้ประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิใน ที่ดิน สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ พัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว โดยเปลี่ยนจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่า และใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2571 ส.ป.ก.หนองบัวลำภู มีแผนการดำเนินงานออกโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 36,285 แปลง เนื้อที่ประมาณ 541,485-2-69 ไร่โดยต้องเป็นเกษตรกร ที่ได้รับ ส.ป.ก.4-01 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี รังวัดตามมาตรฐานที่ ส.ป.ก. กำหนด และต้องปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยไร่ละ 10 ต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน มาวันนี้จึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
ในขณะที่ นางบุตร มาลา อายุ 67 ปี เกษตรกรบ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู บอกว่าตนเองดีใจมากนอนก็ไม่หลับตื่นตั้งแต่ตี 4 รอมานานกว่า 30 ปีตื่นขึ้นมาจับได้รถซาเล้งก็บึ่งมารอตั้งแต่ 7โมงเช้าดีใจที่จะมีสิทธิ จำนวน 8 ไร่ในที่ดินที่พ่อแม่มอบให้ หวังว่าจะใช้เป็นที่ทำไร่ทำนา ยังไม่มีแนวความคิดที่จะไปทำนิติกรรมกับสถาบันการเงิน กลัวเป็นหนี้เพราะตนเองก็อายุมากแล้ว

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว จากจังหวัดหนองบัวลำภู