หนองบัวลำภู – เดินหน้า”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ZERO TOLERANCE

เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง สุดยอดรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 66 ระดับดีเยี่ยม ขณะที่ ป.ป.ช.หนองบัวลำภู เดินหน้า”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ZERO TOLERANCE

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหนึ่งของ อปท.ในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 66 ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมรองอับดับ 1 ได้แก่ อบต.ดงสวรรค์ อำเภอนากลาง และ รองอันดับ 2 ได้แก่ อบต.หัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง
โดยนายศศิน พัฒนภิรมย์ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ ในการจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 66 ระดับดีเยี่ยม 3 ลำดับๆ 1 ได้แก่เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง อันดับ 2 อบต.ดงสวรรค์ อำเภอนากลาง และ อบต.หัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย
ด้าน นางสาวโกสุมา ดอนวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงอันเกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติรัฐบาล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของสังคมไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป
นางสาวโกสุมา ผู้แทน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และถือเป็นศัตรูร้าย ที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับการทุจริต การซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการที่ให้สิทธิประโยชน์รวมทั้ง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนไม่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ของ ป.ป.ช.ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68 แห่งทั่วจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งในปีนี้เทศบาลตำบลบ้านค้อได้รับการประเมิน ITA ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่ง ป.ป.ช.เองก็ได้ลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้ 2-3 ปีคะแนน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านค้อ เป็นหน่วยงานที่มีคะแนนอยู่ในระดับต้นๆของจังหวัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เองก็มองเห็นว่าผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ต้องมีศักยภาพ ระดับสูงที่ทำให้คะแนน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับต้นๆ แต่ปีนี้เหนือความคาดหมายเมื่อเทศบาลตำบลบ้านค้อ สามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับ 1 ที่ 1 ของจังหวัดยังไม่พอ และยังผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผ่านทั้ง 3 เครื่องมือเกิน 95% ทำให้เป็นเทศบาลตำบลบ้านค้อ เป็น อปท.ลำดับ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภูได้เกณฑ์คะแนนผ่านระดับดีเยี่ยม

ในขณะที่ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ กล่าวว่าการที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ 1 ของจังหวัด เรานึกถึงพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานของพวกเรา และจากประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า เทศบาลตำบลบ้านค้อ จะต้องเป็นเทศบาลที่มีความโปร่งใสผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ในการบริหารงาน รวมทั้งตัวผู้บริหารทั้งสภา คนที่ขับเคลื่อนเป็นนั่งร้านให้พวกเราก็คือข้าราชการประจำ จะทำอย่างไรทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ ถึงจะมีความผูกพันถ้าเราได้ใจเขาเหล่านี้งานที่จะต้องเดินไป ก็คงจะมีความชัดเจน เพราะ 2 ส่วนนี้เป้าหมายของพวกเราคือพี่น้องประชาชนที่จะต้องได้รับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการของพวกเราในการใช้งบประมาณที่ทางรัฐหรือส่วนอื่นๆได้สนับสนุนโครงสร้างง่ายๆก็อย่างที่พูดและประกาศเจตนารมณ์ตามประกาศนโยบายกับพี่น้องอย่างชัดเจนว่า เราจะทำที่แห่งนี้ที่บ้านเกิดของพวกเรานี้ให้มีความโปร่งใสให้มีความสะอาด เมื่อได้ใจแล้วบอกว่ามีคติประจำใจของตัวนายทองม้วนฯทำให้ดู อยู่ให้เห็น นั่นก็คือใจเราโปร่งใสไม่มีความละโมบ ในทรัพย์สินในส่วนที่มีพึงมีพึงได้ เมื่อได้มาในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็คงจะไม่ยืนยาวไม่ใช่นั้นเราทำให้พี่น้องข้าราชการหรือพนักงานของพวกเราได้ปรากฏพวกคนเหล่านี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงต่อไปยังประชาชนว่าคนๆนี้หรือทีมงานนี้หรือข้าราชการของพวกเราจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ด้าน สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ กล่าวว่าภายใต้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ซึ่งมีแนวนโยบายที่ดีและชัดเจน และก็เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านค้อ มี 1 สำนักปลัด และ 4 กอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนองนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน และในฐานะข้าราชการประจำ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และก็มีความสุขกับการทำงาน โดยนโยบายของผู้บริหารเป็นนโยบายที่ไม่ได้สร้างความกดดันให้เจ้าหน้าที่ในการทำงาน ในขณะที่การทำงานของทุกคนก็ปฏิบัติตามหน้าที่ในระเบียบกฎหมายสูงสุดขององค์กร และเพื่อสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน