เลย (ชมคลิป) อำเภอด่านซ้ายจัดพิธีองค์พญานาคประจำบันไดทางขึ้นองค์พระธาตุศรีสองรัก


วันที่ 7 มกราคม 67 ที่พระธาตุศรีสองรัก เลขที่ 86 บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายนที พรหมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อม เจ้าพ่อกวนนายถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำทางจิตวิญาณ นางประกายมาศ เชื้อบุญมี คณะพ่อแสน คณะนางแต่ง ตลอดจนลูกผึ้งลูก และผู้มีจิตศรัทธาพระธาตุศรีสอง พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธี
บูรณะตกแต่งองค์พญานาคประจำบันไดทางขึ้นองค์พระธาตุศรีสองรัก ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของลูกผึ้งลูกเทียนทุกคน จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการหลังสร้างมานานกว่า 50 ปี จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบวงสรวงองค์พญานาคประจำบันไดทางขึ้นองค์พระธาตุศรีสองรัก
โดยจัดตั้งเครื่องสังเวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่า พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง, พระหลักเมือง, องค์พญานาคโฉมใหม่ พระภูมิเจ้าที่,ตลอดจน ท้าวจาตุโลกบาลทั้งสี่,และท้าวสักกะเทวราช,ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ได้จัดตั้งเครื่องสังเวยที่เป็นมงคลครบถ้วนทุกประการพร้อมหน้านี้แล้ว ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันดี , ฤกษ์ดี , ยามดี , มงคลดี ข้าพเจ้าทั้งหลาย โดย คุณปาริชาต ดิษยะศริน(หอวัฒนกุล) คุณนเรศ หอวัฒนกุล ผู้ดูแลวัดสว่างอารมณ์ บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย