ขอนแก่น (ชมคลิป) ผลิตภัณฑ์ต้นกก ส่งออกต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนบ้านดอนหัน

สำหรับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก จัดตั้งขึ้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เมื่อนับรวมแล้วประมาณ 12 ปี ปัจจุบันต้นกกสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู่ ที่รองแก้ว รองจาน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 40 คน ซึ่งปกติแล้วชาวบ้านจะมีการปลูกต้นกกหลังคาละ1-2 ไร่ ระยะการปลูกประมาณ 2-3 เดือน โดยประมาณ หลังจากที่ต้นกกโตเต็มที่ชาวบ้านก็จะตัดต้นกกมาให้ทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำการเข้าขั้นตอนการแปรรูป ช่วยลดและกำจัดต้นกกในคูคลอง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในแม่น้ำคูคลอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านดอนหัน ไปที่ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมบ้านดอนหัน หมู่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พืชผักในคูคลองที่ไม่มีมูลค่า แล้วยังทำให้น้ำเน่าเสีย ขณะนี้ทางผู้นำชุมชนกำลังเตรียมจะนำต้นกกมาพัฒนาต่อยอด เพื่อลดปัญหาต้นกกที่กีดขวางทางน้ำในคูคลอง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชุมชน และยังเป็นการลดปัญหาต้นกกในแม่น้ำลำคลองและยังจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนด้วย
ด้าน นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เปิดเผยว่าพื้นที่อำเภอเมือง เป็นพื้นที่มีแม่น้ำลำคลองจำนวนมาก และมีต้นกกมากีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ในการกำจัดต้นกกเป็นปัญหาหลักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ทางผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน จึงช่วยกันคิดหาวิธีกำจัดต้นกกและนำมาสร้างมูลค่าจากต้นกก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันได้มีการขับเคลื่อนกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหัน ซึ่งเป็นOTOP ระดับ 4 ดาว ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยต้นกกที่นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าหรือของใช้ต่างๆ ที่เสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้ว จะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียว ขึ้นอยู่ตามขนาดและรูปแบบยากง่ายและระยะเวลาในการทำ อย่างเช่นกระเป๋าที่มีขนาดใบใหญ่ จะใช้ระยะเวลาในการถัก จัก สาน นานนับเดือน ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากต้นกก จึงมีราคาสูงอยู่ที่ ชิ้นละ 10,000 บาท และกระเป๋าของใช้ต่างๆขึ้นอยู่กับขนาด ราคาเริ่มต้นที่ 200-1,500 บาท
โดย คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ ประธานมูลนิธิก่อการดีสร้างสังคมแบ่งปัน พร้อมด้วย ท่านบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ จึงได้เข้ามาต่อยอดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายส่งต่างประเทศ สร้างซอฟต์พาวเวอร์สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมัน เป็นกระเป๋าถักต้นกก ลายรักประเทศไทย จำนวน 1,000 ใบ ทั้งนี้ประธานมูลนิธิก่อการดีได้มอบไก่ไข่ ให้กับสมาชิกในชุมชน ปัจจุบันกลุ่มรัฐวิสาหกิจบ้านดอนหันผลิตไม่ทันไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในโอกาสนี้ พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้มีดำริส่งเสริมอาชีพให้กับทหารกองประจำการจึงได้นำน้องทหารกองประจำการจากกรมทหารราบที่ 8 เข้ามาศึกษาเพื่อสร้างรายได้หลังจากปลดประจำการไปแล้ว รวมถึงสามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้กับชุมชนของตัวเองได้ ที่สำคัญกระเป๋ารักประเทศไทย จะเป็นส่วนหนึ่งที่กองประกวดนางสาวไทยขอนแก่นนำไปให้นางงามใช้ในการเก็บตัวที่อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ห้วงวันที่ 8 – 9 มกราคม นี้
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกก รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหัน หมู่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ ประธานมูลนิธิก่อการดีสร้างสังคมแบ่งปัน โทร. 064-878-3113 หรือต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน สามารถติดต่อ นายนายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โทร. 081-662-1789