ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) Kick off นโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความพร้อม 100% ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระบบ Provider ID ของบุคลาการทางการแพทย์ ให้สามารถออกประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล สิทธิบัตรทอง สามารถใช้บริการที่คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ร้านแล็ป ร้านยาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับคนที่ยืนยันตัวตน หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อม จะมีข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาในหมอพร้อม สามารถจองคิวเข้ารับบริการ ให้บริการการแพทย์ทางไกล เภสัชกรรมทางไกล นัดหมายออนไลน์ได้ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ มากยิ่งขึ้น

ในวันที่ 7 มกราคม 2567นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันเปิดตัวโครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ พร้อมกับอีก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส ด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2567 หน่วยบริการในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง, (รพ.สต.) 229 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์บริการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 แห่ง, คลินิกเวชกรรม (คลินิกแพทย์)12 แห่ง , คลินิกทันตกรรม 31 แห่ง , คลินิกเทคนิคการแพทย์ (แล็ป) 2 แห่ง และร้านยา 79 แห่ง

ประชาชนผู้รับบริการได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้ว 578,655 คน คิดเป็นร้อยละ 72.33 และยังเปิดบริการยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์สวนพยอม และศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ทางคณะได้พยายามโชว์สถานที่รักษาพยาบาลหรือคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างซึ่งตอนนี้มีคลินิกเวชกรรมทันตกรรม คลีนิคเภสัชกรรม ล้วนมีความสะดวกมากขึ้น จากข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดเลือกมา จะดูอะไร ดูการนัดหมายออนไลน์ การนัดของประชาชนผ่าน App หมอพร้อม เสร็จแล้วเมื่อมาถึงคลินิกก็สามารถสอดบัตรประชาชน ข้อมูลก็จะขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ว่าคนไข้นัดมาแล้วเป็นยังไง มาตรวจรักษา รับยาออกใบรับรองแพทย์ออนไลน์ยังไง ในกรณีที่คลินิกจะต้องมียาที่จะต้องซื้อเพิ่มเติม ก็สามารถส่งต่อไปที่ร้านยา คนไข้ก็สามารถไปรับยาได้ ที่ร้านยาได้อีก ถ้ามีการเจาะเลือดตรวจเลือดก็ส่งข้อมูลให้กับแล็บให้คนไข้ไปตรวจได้

ซึ่งทางรัฐบาลต้องการจะโชว์ให้เห็น สมมุติว่ามารักษาอยู่ที่คลินิกบางทีทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องเพราะว่าก่อนนั้น คนไข้อาจจะไปรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อมาที่คลินิกอาจจะไม่ต่อเนื่อง เราก็สามารถเปิดดูข้อมูลการรักษาของคนไข้ว่าแพ้ยาอะไร ใช้ยาชนิดไหนบ้าง จากข้อมูลที่โรงพยาบาลผ่านหมอพร้อม ทางอินเตอร์เน็ตได้เลย ที่ผ่านมาระบบดังกล่าวสะดวกรวดเร็วยังไม่พบปัญหา แต่อาจจะมีเรื่องของสิทธิ์เรื่องของการสมัครใช้สิทธิ์ที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย คนไข้มา รักษาเองได้ และไม่จ่ายเงิน ใช้บัตรประชาชนใบเดียวประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น