เลย(ชมคลิป)ชวนชาวไทเลยลงทะเบียนจองวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ 70 % ยืนยันได้ฉีดทุกคน

ชวนชาวไทเลยลงทะเบียนจองวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ 70 % ยืนยันได้ฉีดทุกคน – สถานศึกษาพร้อมแล้ว เปิด 14 มิถุนายนนี้แน่นอน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย
นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า วันนนี้จังหวัดเลยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ยังคงมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา 95 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 8 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดตามอาการ 83 ราย
ส่วนยอดการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเลย ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 18.00 น. จังหวัดเลยฉีดซิโนแวคไป 301 คน และฉีดแอสตราเซนีกาไป 10,900 คน รวมทั้งหมด 11,201 คน รวมสะสมการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 จำนวน 25,425 โดส ส่วนกลุ่มลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม 2123 คน คิดเป็นร้ออยละ 92.26 ยังคงเหลือ 178 คน ที่มีปัจจัยบางประการทำให้ไม่สามารถฉีดได้ แต่หลังจากนี้จะมีการได้รับการจัดสรรวัคซีนให้แน่นอน ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนใครที่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดแต่มาอาศัยในจังหวัดเลยและลงทะเบียนก็จะได้รับการบริการวัคซีนเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ นายปรีดา ยังกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ว่า ในวันนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องการเปิดเทอมสถานศึกษาในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ โดยสถาบนการศึกษาแต่ละแห่งจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานจำนวน 44 ข้อ ว่า มีความปลอดภัยหรือไม่ จากคณะกรรมการและบุคลากรด้านสาธารณสุข นอกจากนี้บุคลกากรทางการศึกษา จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยนัดหมายมาฉีดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ทางโรงเรียนมีระบบเฝ้าระวังผู้อาจจะมีความเสี่ยง และส่งข้อมูลมาที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง โดยหากมีการติดเชื้อจะดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนทุกแห่งมีความพร้อมในการเปิดเทอมแล้ว นอกจากนี้ยังมีมติในเรื่องการจัดสรรวัคซีนในรอบถัดไป โดยมีการแบ่งเป็นสัดส่วน ร้อยละ 80 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และ ร้อยละ 20 ให้กับกลุ่ม อายุ18-59 ปี ซึ่งให้ทางอำเภอจัดสรรตามความเสี่ยงมากไปน้อย นอกจากนี้ ยังคงต้องจัดสรรให้กับกลุ่มลงทะเบียนในระบหมอพร้อม 178 คนที่เหลือด้วย
อย่างไรก็ตาม นายปรีดา กล่าวถึง การได้รับการจัดสรรวัคซีน ขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูล แต่มีนโยบายจะจัดสรรให้แต่ละจังหวัดแบบรายสัปดาห์ต้องรอแจ้งเป็นครั้งๆไป ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหากไทยได้รับวัคซีนแล้วจะต้องนำไปตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดซึ่งอาจจะทำให้ล่าช้าในขั้นตอนนี้ แต่ยืนยันว่าได้รับการจัดสรรมาแน่นอน
ด้านนายชัยธวัช กล่าวว่า เป้าหมายของจังหวัดคือร้อยละ 70 ซึ่งชาวจังหวัดเลยต้องลงทะเบียนจองคิววัคซีน โดยยืนยันว่ารัฐบาลจัดสรรมาให้แน่นอน และจากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีชาวจังหวัดเลย 3 กลุ่ม ที่ประสงค์ลงทะเบียนจองคิววัคซีน ประกอบด้วย 1. 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 23,371 คน 2.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี จำนวน 52,137 คน 3.กลุ่มอายุ 18-59 ปี จำนวน 141244 คน รวม 3 กลุ่ม 216752 คน คิดเป็นร้อยละ 46.19 ของประชากรจังหวัดเลย ดังนั้น จะต้องดำเนินการให้ครบ ร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ 5 ทหารเสือยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมรายชื่อให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย เมื่อเรามีจำนวนพร้อมแล้ว และได้รับจัดสรรวัคซีนมาจะนัดหมายมาฉีดตามลำดับได้ทันทีเด็ก


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย