จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 31 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 30 ราย คลัสเตอร์ใหม่ร.ร.ราชประชาฯ 52 นอกพื้นที่ 1 ราย


วันที่ 21 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 31 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย(วังสะพุง)ผู้เสียชีวิตสะสม20+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่เพียง 1 ราย ในพื้นที่ 30 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,883 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 175 ราย หายป่วยแล้ว 2,688 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 272 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 24 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากจังหวัดสมุทรปรากการ 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 101 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 70 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
บริหารเตียงใน รพ.321 เตียง รพ.สนาม 283 เตียง และศูนย์โควิดชุมชน 1,793 เตียง ว่าง 2,210 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 153,722 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 95,363 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย