ขอนแก่น – เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและการติดตาม การดำเนินงานจัดตั้งและการบริการของหอผู้ป่วยจิตเวช(ตึกเมตตา) และยาเสพติดในโรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ.

นายไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน