ศรีสะเกษ – ผุดไอเดียเจ๋ง ตั้งด่านชุมชนปากหวาน อ้อนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หวังลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ธ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสี่แยกบ้านทุ่งสว่าง ต.กุดเสลา (อ่านว่า กุด-สะ-เหลา) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนิรันดร์ชัย ถุงจันทร์ นายก อบต.กุดเสลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา (ศปถ.อบต.กุดเสลา) นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบต.กุดเสลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุดเสลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตั้งจุดตรวจ “ด่านชุมชนปากหวาน” ซึ่งเป็นจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านในพื้นที่ ต.กุดเสลา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

นายนิรันดร์ชัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อบต.กุดเสลา มีความยินดีที่พี่น้องได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและเตรียมส่งต่อกลับไปทำงานอีกครั้งด้วยความปลอดภัย โดยกำหนดค่าเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับศูนย์ (0) ซึ่ง อบต.กุดเสลา ได้จัดตั้งด่านชุมชนปากหวาน หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ด่านปากหวาน” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน และเสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร อาทิ การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุดเสลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ร่วมให้คำแนะนำโดยใช้ถ้อยคำอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ ปากหวาน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเชิงบวก เพื่อแสดงถึงความห่วงใย และอยากให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัย รวมถึงทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

นายนิรันดร์ชัย กล่าวต่อไปอีกว่า อบต.กุดเสลา ได้นำกลยุทธ์ “ด่านชุมชนปากหวาน” นี้มาจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับ แผนงานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมเดอะชิค จ.ร้อยเอ็ด จากนั้นได้นำมาชี้แจงทำความเข้าใจให้ คณะกรรมการ ศปถ.อบต.กุดเสลา ได้รับทราบ โดยบูรณาการงบประมาณจาก หน่วยจัดการ Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ และงบประมาณท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

โดยกำหนดจัดตั้ง “ด่านชุมชนปากหวาน” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 โดยวันแรกของการจัดตั้งด่านชุมชนปากหวาน มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 24 คัน พบว่า มีป้าย พรบ.ประเภท 3 จำนวน 18 คัน มีคนซ้อน จำนวน 5 คัน โดยผู้ขับขี่ที่สวมหมวกกันน็อค จำนวน 4 คน ไม่สวม 20 คน และคนซ้อนทั้ง 5 คน ไม่สวมหมวกกันน็อคเลย โดยคณะทำงานด่านชุมชนปากหวาน ได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความห่วงใย และหากพบว่าครั้งต่อไปไม่สวมหมวกกันน็อคอีก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดการจัดตั้งด่านชุมชนปากหวาน จะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ศปถ.อบต.กุดเสลา และ ศปถ.อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อถอดบทเรียนและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน