ขอนแก่น (ชมคลิป) ขนส่งประสานมือ ปปส. ตรวจเข้มพนักงานขับรถโดยสารในช่วงปีใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ภายใน บขส.ขอนแก่น แห่งที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเดินทางเทศกาลปีใหม่

         เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่อาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.ขอนแก่น) นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองเก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางจากการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้ พบว่า พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกรายที่เข้าตรวจตามมาตรการของทางเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตนตามคำแนะนำและมาตรการความปลอดภัย

            นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการตามแผนอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยได้มีการจัดกิจกรรมอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งวันนี้ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางจากการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้มีการกับชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่จะมาถึง ทางสำนักงานขนส่งฯ ได้เข้าไปเน้นย้ำเรื่องความพร้อมของสภาพรถโดยสารและความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารแต่ละบริษัท ให้เข้มงวดในการดูแลความพร้อมของการให้บริการในทุกมิติ อย่างไรก็ดีในช่วงของการเดินทาง ประชาชนสามารถช่วยรายงานพฤติกรรมของพนักงานขับรถหรือปัญหาต่าง ๆ ในการเดินทางได้ที่สายด่วน 1684 ตลอด 24 ชั่วโมง