กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) เขื่อนลำปาวเพิ่มปริมาณส่งน้ำช่วยนาปรังปลูกพืชฤดูแล้ง

เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ปรับเพิ่มปริมาณส่งน้ำเข้าสู่คลองระบบชลประทานช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่นาปรัง และปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง พร้อมเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเดิม ช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้ำ  ด้านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เน้นย้ำขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาว  เปิดเผยว่า  ในปีนี้เขื่อนลำปาวสามารถกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,810 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 91 % จากระดับกักเก็บ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีประมาณน้ำค่อนข้างมาก  และทำให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในช่วงหน้าแล้งได้ ทั้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งคาดว่าจะมีการเพราะปลูกนาปรังและพืชฤดูแล้งเต็มพื้นที่กว่า 3 แสนไร่ และช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ทั้งใน จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร รวมทั้งเพียงพอการอุปโภค บริโภคไปจนถึงช่วงฤดูฝนหน้า

นายสำรวย กล่าวต่อว่า  ทั้งนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้เริ่มส่งน้ำช่วยพื้นที่เพราะปลูกพืชฤดูแล้งและการประมง ตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทานมาตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยส่งน้ำแบบเพิ่มประมาณขึ้นเรื่อยๆตามความเหมาะ และปรับตามสถานการณ์  โดยปัจจุบันได้ส่งน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเฉลี่ยวันละ 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงต้นของการส่งน้ำ และมีพื้นที่เริ่มเพาะปลูกพืชแล้ว 66,090 ไร่ หรือประมาณ 21 %

นายสำรวย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมายังได้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมวันละ  9 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาระบบนิเวศ และล่าสุดมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2 จุด คือที่อาคารระบายน้ำเดิมหรืออาคารผันน้ำวันละ 0.24 ล้านลูกบาศก์เมตร  และระบายผ่านอาคารระบายน้ำ หรืออาคารสปริงเวย์ ลงสู่ลำน้ำปาวต่อไปยังแม่น้ำชีเฉลี่ยวันละ 1.68  ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้ำ และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อีกด้วย  อย่างไรก็ตามอยากขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันทำความสะอาดคู คลอง ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ใช้น้ำเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั่วถึง