ชัยภูมิ – สส.มิสเตอร์เกษตร มอบเงินก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งนก

สส.มิสเตอร์เกษตรฯมอบเงินก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเป็นประธานเปิดงานพบปะสังสรรค์ กำนัน-ผู้ใหญ่ สารวัตร- แพทย์- ผู้ช่วยฯ ต.โป่งนก


ที่ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ ร.ร.โป่งนกประชาสามัคคี ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต3 ร่วมมอบเงินกองทุนก่อตั่งสวัสดิการ พร้อมเป็นประธานเปิดงานพบปะสังสรรค์ สวัสดิการกำนัน-ผู้ใหญ่ สารวัตร- แพทย์- ผู้ช่วยฯ ในพื้นที่ตำบลโป่งนก โดยมี นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต ปลัดอาวุโส ฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ตำบล อสม. แผู้ประกอบการห้างร้าน ชาวบ้าน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างคับคลั่ง
ด้านนายบัณฑิต จิตสมบูรณ์ กำนันต.โป่งนก กล่าวว่า การจัดงานพบปะสังสรรค์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร- แพทย์- ผู้ช่วยฯ อสม.และผู้ประกอบการห้างร้านในตำบลครั้งนี้ ทางตำบลโป่งนกได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการระดมทุนสมทบทุนจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิเขต3 เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมร่วมสมทบทุนในการก่อตั้งกองทุนสวัดิการครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีผู้ใจบุญจิตศรัทธาและผู้ประกอบการห้างร้านร่วมสนับสนุนก่อตั้งกองทุนแก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำยลโป่งนกในครั้งนี้ด้วย โดยรายได้ที่ได้มาในครั้งนี้ทางชมรมจะได้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนสมาชิกและสังคมส่วนรวมต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ