เลย (ชมคลิป) อำเภอด่านซ้าย เปิดตลาด “สุขใจริมน้ำหมัน” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดตลาด “สุขใจริมน้ำหมัน” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่พื้นที่ริมน้ำหมัน บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรมเปิดตลาด “สุขใจริมน้ำหมัน” ที่บริเวณลานริมน้ำหมัน (วังท่าศาล) ด้านหลังที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย (หลังใหม่) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังส่งเสริมและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ริมน้ำหมัน บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย รวมถึง กระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์ และ อัตตลักษณ์ของชุมชน
นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดตลาด “สุขใจริมน้ำหมัน” เป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่ นำสินค้าของดีของเด่น อาหารพื้นเมือง อำเภอด่านซ้ายมาจัดจำหน่าย เช่น หลามปลา ส้มตำน้ำผักสะทอน และส้มโคะเคะ รวมถึง อาหารสุขภาพ และอาหารหลากหลายชนิดมาให้เลือกสรร ภายใต้บรรยากาศรำวงพื้นบ้าน สนุกสนานรื่นเริงทั้งคนซื้อและคนขาย
นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหมัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสายหลักของอำเภอด่านซ้าย ให้มีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย เพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู่การพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย