อบจ.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิดส์ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปรากฏการณ์ ‘ฝนดาวตกเจมินิดส์’ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจัวหวัด ภาครัฐ/เอกชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร. หรือ NARIT) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กิจกรรมดูปรากฏการณ์ ฝนดาวตกเจมินิดส์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ร่วมกัน โดยได้จัดกิจกรรมและวิทยากรนำการชมฝนดาวตก จำนวน 7 จุด ให้ผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาผาแต้มรับชมกิจกรรมดังกล่าวผ่านทาง FB Live เพจ NBT UBON
สำหรับปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมินิดส์”เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า วันที่ 15 ธ.ค. 66 ทั้งนี้มีมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดช่วงหลังเที่ยงคืน ประมาณ 120-150 ดวงต่อชั่วโมง สามารถดูได้ด้วยตาเปล่า แต่สถานที่ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงไฟรบกวน “ฝนดาวตกเจมินิดส์” (Geminids) มีศูนย์กลางการกระจายอยู่ที่ “กลุ่มดาวคนคู่” หรือพี่น้องฝาแฝดพอลลักซ์กับคาสเตอร์ เป็นฝนดาวตกชุดนี้มีแหล่งที่มาจากดาวเคราะห์น้อยเช่นเดียวกับฝนดาวตกควอดรานติดส์ มีวัตถุต้นกำเนิด คือ ดาวเคราะห์น้อยเฟทอน (3200 Phaethon) โดยจะเกิดขึ้นทุกช่วงกลางเดือนธันวาคมของทุกปี