อบจ.หนองบัวลำภู หนุนเทศบาลตำบลโนนสัง รวมพลังชาวสันเขื่อนอุบลรัตน์จัดแข่งเรือพาย

คึกคัก !! อบจ.หนองบัวลำภู หนุนเทศบาลตำบลโนนสัง(ทต.โนนสัง) รวมพลังชาวสันเขื่อนอุบลรัตน์จัดแข่งเรือพาย พร้อมหนุนงานประเพณีปลอดเหล้าในงานเทศกาลลอยกระทง

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสันริมเขื่อนกั้นน้ำท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงบรรยากาศการจัดงานลอยกระทงปีนี้ที่อำเภอโนนสัง กิจกรรมการแข่งขันเรือพายเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ จัดงานไม่เหมือนใคร และเป็นหนึ่งเดียวที่จัดแข่งเรือพาย “วันลอย กระทง”ในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่หยุดกิจกรรมดังกล่าวไปช่วงหนึ่งอันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด-19 และบางช่วงบางปีปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดต่ำลง เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเรือยาว พร้อมๆกับหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ปีนี้ทาง ทต.โนนสัง ได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือพายในช่วงเทศกาลลอยกระทงขึ้นมาอีก โดยมีประชาชนชาวอำเภอโนนสัง และชาวบ้านริมสันเขื่อนอุบลรัตน์ และกองเชียร์กว่า 500 คน ชมกันอย่างสนุกสนาน ในการแข่งเรือพายครั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 15 ทีม ทั้งทีมชายและทีมหญิง จากทีมต่างๆที่มาจากหลายหมู่บ้าน ในขณะที่เทศบาลตำบลโนนสัง มีนางพรรณี จันทะศรี นายก ทต.โนนสัง คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนสัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง และ สมาชิกเทศบาลตำบลโนนสัง(สท.ทต.โนนสัง) ร่วมในพีเปิดการแข่งขันเรือพาย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ จากอาสากู้ภัยอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่จาก ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพรรณี จันทะศรี นายก ทต.โนนสัง กล่าวว่าการจัดงานแข่งขันเรือพายเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมหนุนประเพณีบุญปลอดเหล้าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการสร้าง และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างหน่วยราชการ และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเป็นการพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมหนุนงานประเพณีปลอดเหล้าในเทศกาลลอยกระทงควบคู่กันไปด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู