(ชมคลิป) บึงกาฬ จัดประเพณีวันลอยกระทง สมมาน้ำ บูชานาค รับลมหนาวริมฝั่งโขง ท่ามกลางดวงจันทร์วันเพ็ญ

จ.บึงกาฬ จัดประเพณีวันลอยกระทง สมมาน้ำ บูชานาค รับลมหนาวริมฝั่งโขง ท่ามกลางดวงจันทร์วันเพ็ญ

ที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง สมมาน้ำ บูชานาค ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาท และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับชาวบึงกาฬได้ร่วมในวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติในอนาคต โดย อบจ.บึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้มีส่วนสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงด้วย

สำหรับวัฒนธรรมการลอยกระทง ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มาอย่างยาวนานนับพันปี จากความเชื่อในศาสนาผี คนในดินแดนแถบนี้เชื่อว่า ผีนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผีดิน และผีน้ำ ซึ่งต่อมาเมื่อรับศาสนาพราหมณ์ และพุทธเข้ามา จึงถูกเรียกใหม่ว่า พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา และเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมีความพึงพอใจทำให้เกิดการบูชา และการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา จึงก่อกำเนิดและพัฒนาเป็นประเพณีลอยกระทงขึ้น ซึ่งภายหลังการเข้ามาของพระพุทธศาสนา จากการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา จึงถูกเพิ่มเติมด้วยการบูชารอยพระพุทธบาท และถูกพัฒนาไปตามความเชื่อในพื้นที่และภูมิภาคต่างๆ เช่นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดในแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีความเชื่อเรื่องพญานาคที่เข้มข้น จึงพัฒนาเป็นการลอยกระทงเพื่อสมมา (ขอขมา) น้ำ และบูชานาค

โดยการจัดงานวันลอยกระทงที่ริมโขง ถนนข้าวเม่าในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรี การแสดงจากเด็กและเยาวชน การแสดงจากชมรมสุขภาพดีริมโขง และการประกวดหนูน้อยนพมาศ ที่สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี