ขอนแก่น (ชมคลิป) คณะทันตฯมข.แถลงนวัตกรรมบูรณะกระดูกและข้อต่อขากรรไกร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยทางด้วยนวัตกรรมบูรณะกระดูกและข้อต่อขากรรไกร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องและแม็กซิลโลเฟเชียล มข.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทยศาสตร์อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานงานแถลงความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยทางด้วยนวัตกรรมบูรณะกระดูกและข้อต่อขากรรไกรที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทีมจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมแถลงถึงความสามารถของทันตแพทย์ไทยด้านศัลยศาสตร์และช่องปากแม็กซิลโลเฟเชียลกับความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยด้านนวัตกรรมการบูรณะกระดูกและข้อต่อขากรรไกร โดยได้กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นอีกก้าวความสำคัญของคณะทันตแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสบความสำเร็จทั้งการผ่าตัดข้อต่อขากรรไกรเทียมเป็นเคสแรกของไทยและการผ่าตัดข้อต่อขากรรไกรเป็น เคสแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด้าน อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน อาจรย์๕ระทันตแพทยศาสตร์ มข.กล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยด้วยการบูรณะข้อต่อขากรรไกรทั้งสองด้านด้วยข้อต่อขากรรไกรเทียมว่าผู้ป่วยได้รับการรักษามอาการของการละลายตัวของข้อต่อขากรรไกรทั้งสองข้างส่งผลให้ข้อต่อและเบ้ารับหัวข้อต่อขากรรไกรสลายไปกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทีมทันตแพทย์ได้วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่ข้อต่อขากรรไกรเทียมทั้งชุดเป็นชนิดที่ผลิตเฉพาะบุคคล โดยบูรณะพร้อมกันทั้งสองข้างซึ่งการรักษาวิธีนี้มีจุดเด่น คือ ผ่าตัดน้อยครั้ง ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บหลายที่ และไม่รบกวนเนื้อเยื่ออื่นบนร่างกาย

รวมทั้งสามารถเริ่มต้นฝึกบริหารข้อต่อขากรรไกรและเริ่มใช้งานได้เร็ว “ชิ้นงานถูกสร้างจากแบบจำลองเทียบเคียงกับคนปกติที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงโดยวิศวกรที่ปฏิบัติงานเฉพาะและเชี่ยวชาญการสร้างสิ่งเทียมที่ใช้ในร่างกายมนุษย์ ส่วนการบูรณะกระดูกขากรรไกรด้วยกระดูกน่องและการต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟันปลอมด้วยรากเทียมนั้น ทีมทันตแพทย์รักษาด้วยการบูรณะกระดูกขากรรไกรด้วยกระดูกน่องและการต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟันปลอมด้วยรากเทียมในการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว

ซึ่งทำได้โดยการผ่าตัดฝังรากเทียมลงบนกระดูกน่องที่นำมาใช้บูรณะในวันผ่าตัด ร่วมกับการวางแผนเพื่อใส่ฟันปลอม ในวันเดียวกัน เมื่อวางแผนผ่าตัดและการใส่ฟันปลอมด้วยรากเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ทำการผลิตเครื่องมือช่วยในการผ่าตัด และแผ่นเหล็กยึดกระดูกแบบเฉพาะผู้ป่วย และทำการผ่าตัดตามที่วางแผนไว้ ลดระยะเวลาในการผ่านตัดจาก 12 – 14 ชม. เหลือ 8 ชม.อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคต่างๆ ในช่องปาก สามารถตรวจพบและรักษาได้เร็ว หากมีการมารับการตรวจฟันสม่ำเสมอ