ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ปชช.


เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่บ้านเกาะ หมู่ที่ 18 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ให้แก่ นายทองหล่อ เสนาภักดิ์ อายุ 65 ปี โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า ในการมอบสิ่งของพระราชทานฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านของ นายทองหล่อ เสนาภักดิ์ วอดทั้งหลัง ทำให้ที่อยู่อาศัย โรงเรือน คอกสัตว์ได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 400,000 บาท ส่งผลทำให้สมาชิกที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 คน ซึ่งนายทองหล่อ ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน และนางกันหา เสนาภักดิ์ อายุ 66 ปี เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน ประกอบอาชีพแม่บ้านและรับจ้างทั่วไป ได้รับบาดเจ็บโดยถูกไฟลวกและไหม้ตามร่างกาย ปัจจุบันยังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินจำนวน 3,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6,000 บาท และมีหน่วยงานมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน