สมาคม อบต.ร้อยเอ็ด ดันใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิม

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายพิขิต หอมพุ่ง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ การบริหารงานให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 129 แห่งเข้าร่วมประชุม โดยมีนายณธกร บุตรสะพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว และนายจิรเกียรติ สีดา เจ้าที่ส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาเเละการศึกษาทต.สีแก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิชิต หอมพุ่ง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วาระการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย วาระที่ 1.เรื่องการเปลี่ยนแปลง อบต.เป็นเทศบาล เรื่องนี้ทางสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงทางสมาคม อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด และเราได้เข้าไปหารือกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจ เนื่องจากเรามีความเห็นว่าถ้าจะให้มีการยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ต้องแก้กฎหมายและผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเราก็เลยอยากจะให้ใช้คำว่าเปลี่ยนจาก อบต.ให้เป็นเทศบาลเลย ซึ่งฟังดูง่าย แต่ขั้นตอนยังมีอีกมาก ส่วนได้ไม่ได้นั้นก็เป็น อีกเรื่อง
วาระที่ 2. เรื่องสวัสดิการของรองนายกฯ เลขานายกฯ ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา คือเราต้องการให้เป็นสวัสดิการเหมือนนายก อบต.ทุกประการ ซึ่งสมัยก่อนนั้นมีสิทธิ์เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าเล่าเรียนบุตรและอื่นๆได้หมด แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลย จึงเป็นที่มาของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเราคสดว่าต้องทำให้ได้ และได้นำเรียนในที่ประชุมทราบ
รวมทั้งการชี้แจงสรุปรายรับ – รายจ่าย การประชุมสัมมนา “โครงการทิศทางการกระจายอำนาจ ความก้าวหน้า ฯ ที่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน ที่ผ่านมาณ จังหวัดหนองคาย การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
การแก้ไขข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด และ
เรื่องอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมฯ และ อบต.ทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

วาระที่ 3.เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็คือต้องการนำแบบ ว.845 กลับมาใช้เหมือนเดิมเพราะ สะดวกสบายไม่ต้องแข่งขันกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้หลักผู้ใหญ่ เขายินดีด้วยกับเรา ยินดีเพราะว่าถ้าใช้ ต่อไปนี้จะได้มากระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ถ้าใช้วิธีประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเลคทรอนิกส์ e-Bidding ที่เราทำอยู่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนล่าช้า ยิ่งงบประมาณปี 2567 ต้องไปผ่านสภา วาระที่ 1 และต้องไปเริ่มวันที่ 3-4 มกราคม 2567 จากนั้นก็ไปผ่านคณะกรรมการ รวมระยะเวลากว่า 89 วันหรือ 90 วัน ก็ปาเข้าไปถึงเดือนเมษายน เพราะเมษายน ก็ต้อง เป็นวาระที่ 2 วาระที่ 3 ฉะนั้นเราจึงต้องการจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเห็นควรที่จะเอา ว.845 มาใช้ และจะนำเสนอ ช่วงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 นี้ ถามว่าทำไมจึงต้องนำเสนอช่วงวันดังกล่าว เพราะเป็นวันประชุมใหญ่ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่ง สมาคมองค์การบริทารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางใน
การรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนตามบริบทของพื้นที่ นำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง การจัดอบรมสัมมนาเพื่อเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศจำนวน 5,300 แห่ง ในหัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบสังคมโลก ( SDGs)” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ชิตี้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายชนะชาญ ศรีปัญญา เลขาสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสนี้เราจะได้นำหัวข้อต่างๆในที่ประชุมครั้งนี้ ไปนำเสนอในที่ประชุมระดับประเทศ และเราได้จัดตัวแทนของสมาคมประมาณ 50 คน เดินทางไปร่วมประชุม และรวมพลังยื่นหนังสือ ผลักดันเรื่องสำคัญ 3-4 หัวข้อ ให้กับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการดระทรวงการคลัง ในโอกาสที่ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันดังกล่าวด้วย