อุบลราชธานี – เริ่มแล้ว ‘กุ้งเดินขบวน’ อัลซีนเมืองดอกบัว แห่งเดียวในโลก ที่แก่งลำดวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน ได้เริ่มแล้วซึ่งจะมีกุ้งน้ำจืดเดินต่อแถวไต่โขดหินขึ้นจากน้ำไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้


สำหรับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน ประจำปี 2566 ซึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงนิเวศ เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (AEC) ต่อไปในอนาคต


สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมปั่นกินลม ชมกุ้งเดินขบวน ชวนชมธรรมชาติ กิจกรรมประกวดชุดแฟนชีมาสคอตกุ้งเดินขบวน กิจกรรม One day Camp “เยาวชน…คนรักษ์กุ้งเดินขบวน” การแสดงวงดนตรีในสวน เพลงสื่อความหมายธรรมชาติและกุ้งเดินขบวน ชุดการแสดงพิเศษมหัศจรรย์กุ้งเดินขบวน การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอน้ำยืน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปในชุมชน และโรงทานอาหารจากชุมชนหนองขอนพัฒนา บ้านหนองขอน และบ้านโพนทอง


ส่วนการเข้าชมกุ้งเดินขบวน เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กุ้งจะขึ้นมาเดินไต่โขดหินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ปัจจัยทางธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดเดือนกันยายน 2566 เวลา 18.00 -22.00 น. โดยปฏิบัติตามระเบียบการเข้าชมซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อธิบาย ณ แก่งลำดวน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจเฟสบุค ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี