หนองคาย – กกล.สุรศักดิ์มนตรี-กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ ลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ลาว – ไทย

กกล.สุรศักดิ์มนตรี-กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ ลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ลาว – ไทย (นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 พล.ท.สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน ไทย-ลาว พร้อมด้วย พ.อ.บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ นำกำลังพลลงเรือลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ณ บริเวณบ้านสังคม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย และ บริเวณบ้านโคกเพิง เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์
ฝ่ายไทยประกอบด้วย พ.อ.พิเชษฐ์ พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการกองกิจการชายแดนไทย – กัมพูชา, พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรหนองคาย,พ.อ.จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2,น.อ.พิชัยยุทธ ปาจะกัง หัวหน้ายุทธการและการข่าว นรข. เขตหนองคาย,พ.อ.ภาษิต ประภาพักตร์ เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร รองเสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,พ.อ.บริสุทธิ์ สุจินพรัหม รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่,พ.ท.อิทธิพงษ์ ปัตถาวโร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการและการข่าว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ป้องกันจังหวัดหนองคาย,นายชัยวัฒน์ พรหมพินิจ ปลัดอาวุโสอำเภอสังค,และเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่าย สปป.ลาว ประกอบด้วย พ.อ.อุบน จุนละมะนี รองกองบัญชาการ ปกส.น.ว.,พ.ท.บุนมี แก้วพิมมา รองหัวหน้าตำรวจ ปกส.น.ว.,พ.ท.วันไช ดวงมาลา หัวหน้าแผนกทหารชายแดน ทหาร น.ว.,พ.ท.พมมี แสนจงรัก หัวหน้าแผนก 303 ปกส.น.ว.และเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง


สำหรับการลาดตระเวนร่วมครั้งนี้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในภารกิจป้องกันการกระทำความผิดตามลำน้ำโขงและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดของทั้งสองประเทศ ทำให้เป็นชายแดนแห่งมิตรภาพและสันติภาพ ของการร่วมมืออย่างแท้จริง เป็นความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-ลาว ให้บรรลุผลสำเร็จ