เลย (ชมคลิป) มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยจัดงานบุญประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาดผู้ยากไร้

มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยจัดงานบุญประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาดผู้ยากไร้ 14 อำเภอ 2567 ราย
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม บ้านนาหนอง ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย


เป็นประธานในพิธี” ทำบุญงานประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาด “ ประจำปี 2566 มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า มูลนิธิ สมาคม ชมรมกู้ภัย และ ประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก
นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลกรรมการบริหาร มูลนิธิสว่างคีรีธรรม รายงานว่า ในงานครั้งนี้จัดขึ้น 2 วันคือระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 โดยวันที่ 19 สิงหาคม ประกอบด้วยกิจกรรม ประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้า มาประทับยังปะรำพิธี ประกอบพิธีเชิญโคมทีกงเต็งขึ้นสู่ยอดเสาและอัญเชิญกระถางธูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ที่ประทับ พิธี สวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์อัญเชิญพระพันองค์ เพื่อเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ พิธีลอยกระทงที่แม่น้ำเลย และเชิญวิญญาณไร้ญาติ เพื่อไปบำเพ็ญกุศล และรับแจกทานที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรม พิธีสวดมนต์เวียนดอกบัว
ส่วนวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ประกอบพิธีสวดมนต์ ถวายของไหว้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (จำก่ง) ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป พิธีทางศาสนา พิธีคำนับเหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติ ร่วมรับประทาร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ร่วมแจกสิ่งของ
เครื่องอุปโภค -บริโภค ของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับประชาชนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ จำนวน 2567 ครอบครัว เป็นอันเสร็จพิธีในปีนี้

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย