ศรีสะเกษ – ท้องถิ่นเต้น เร่งให้ความรู้ แก้ปัญหาเด็กจมน้ำตาย ทุกไตรมาส

 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเสมอ สุทนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว และชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อสร้างทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อันตรายในน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเพิ่มทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียจากการจมน้ำ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลบ่อแก้ว และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

น.ส.ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา อบต.บ่อแก้ว เปิดเผยว่า สาเหตุที่มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมา จริงๆแล้ว เกิดขึ้นจาก เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต 2 ราย ในตำบลบ่อแก้ว และเพิ่งเกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิตอีก 1 ราย เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.) ซึ่งเป็นเด็กที่มีรายชื่อเข้าร่วมฝึกอบรมในวันนี้ด้วย แต่มาเกิดเหตุเสียชีวิตเสียก่อน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเร่งอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือคนจมน้ำ ได้อย่างถูกวิธี เราจึงผลักดันโครงการนี้ขึ้น

โดยเด็กที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ก็จะเป็นเด็กในโรงเรียน และเยาวชชนทั่วไปที่สนใจ ในตำบล อายุตั้งแต่ 10-15 ปี ซึ่งจะจัดทั้งหมด 4 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ ก็จะได้รู้วิธี และทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อันตรายในน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมอยากฝากถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หากรู้ว่าเด็ก ว่ายน้ำไม่เป็น ก็ควรที่จะให้เด็กอยู่ห่างน้ำ หรือต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิด และถ้าเป็นไปได้ อยากให้ผู้นำท้องถิ่นต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเด็กจมน้ำ และมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในทุกตำบล เพื่อป้องกันเหตุร้าย ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน