มหาสารคาม (ชมคลิป) ขนส่งประมูลทะเบียนสวย หมวดอักษร “กน” “ก้าวหน้า ร่ำรวย ป้ายสวยสารคาม” รายได้บางส่วนมอบคนพิการทางถนน

มหาสารคาม-รองปลัดกระทรวงคมนาคม มอบอุปกรณ์ผู้ประสบภัยพิการการใช้รถใช้ถนนในงานขนส่งประมูลทะเบียนเลขสวย หมด อักษร กน ก้าวหน้าร่ำรวยรายได้ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการใช้รถใช้ถนน ขณะที่ผู้ประสบภัยอุบัติเหตุขอฝากเตือนผู้ขับขี่รถทุกชนิดให้เคารพกฎจราจร เมาไม่ขับ ไม่ประมาท ไม่ผ่าไฟแดง ไม่แซงทางโค้ง ขับรถให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง


ที่โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเปิดการปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมหาสารคาม นางวรุณยุภา วิเศษสรรค์ ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กล่าว การเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดให้มีการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนออกมาประมูลเป็นการทั่วไป นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลยังได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วย โดยหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูล เป็นหมวดอักษร “กน” จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 602 แผ่นป้าย ได้รับความเมตตาจาก พระวชิรญาณวิศิษฎ์ หรือ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ ประธานสงฆ์ วัดป่าวังน้ำเย็น ที่ชาวจังหวัดมหาสารคามและประชาชนทั่วประเทศให้ความเคารพและศรัทธา ได้กรุณาเมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมเจริญน้ำพระพุทธมนต์

นับเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่จะได้ป้ายทะเบียนรถในหมวดอักษร “กน” ซึ่งมีความหมายที่เป็นมงคล คือ “ก้าวหน้า ร่ำรวย ป้ายสวยสารคาม” ทุกแผ่นป้ายพื้นหลังเป็นกราฟฟิกส์สวยงาม มีอัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามชัดเจน เช่น ภาพพระบรมธาตุนาดูน ลายผ้าสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัด ดอกลีลาวดี ดอกไม้ประจำจังหวัด รวมถึง ภาพคนพายเรือในแก่งเลิงจาน เป็นต้น การประมูลทะเบียนรถจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมา มีการประมูลไปแล้ว 7 ครั้งมีรายได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้น 102,791,432 บาท ซึ่งเงินทุกบาทได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นทุนสนับสนุน และส่งเสริมด้านความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน


ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามและคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนในเขตจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 246,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก สำหรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มีผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรแล้วรวมจำนวน 90 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,942,500 บาท
ขณะที่นายประเสริฐ ชัยกุล บ.ดู่ ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ตนเองเกิดอุบัติจากการถูกรถชน โดยตนเองขับรถ10ล้อส่วนรถ10ล้ออีกคันได้พุ่งเข้าข้ามเกาะมาชนรถตนเองเองด้านคนขับ ทำให้เองสูญเสียขาไปข้างพิการเดินไม่ได้ ได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล2เดือน หลังจากนั้นได้ขาเทียมจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งตอนแรกไม่ทราบว่าระเบียบของขนส่งเป็นอย่างไร โดยได้ทราบจากการประชาสัมพันธ์ให้มาทะเบียนรับขาเทียม ล่าสุดได้มีเปิดลงทะเบียนที่ขนส่งจังหวัดมหาสารคามจึงได้มาขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์และในวันนี้ตนเองได้รับขาเทียมแล้วเพื่อจะได้สลับใช้กับขาเทียมอันเดิม เพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณหน่วยงานขนส่ง กรมขนส่งทางบกที่ต่อยอดเพื่อให้ตนเองได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
อยากจะฝากเตือนผู้ขับขี่รถทุกชนิดให้เคารพกฎจราจร เมาไม่ขับ ไม่ประมาท ไม่ผ่าไฟแดง ไม่แซงทางโค้ง ขับรถให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง อยากให้ทุกคนรณรงค์บุบัติเหตุบนทองถนน ไม่อยากให้พิการ