ศรีสะเกษ – พระอาจารย์โชติ มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มูลค่ากว่า 4 หมื่นบาท หนุนงานศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเบางบส่วนราชการ


เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง และจอมอนิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 40,000 บาท ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 เครื่อง และสำนักงานวัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนงานเกี่ยวกับการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อแบ่งเบางบประมาณของทางราชการ และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี น.ส.วารุณี มหาผล วัฒนธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย และ จ.อ.สถาพร พรหมบุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นผู้แทนรับมอบ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน