หนองบัวลำภู-สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระพุทธนฤนารถศาสดา”พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน”

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระพุทธนฤนารถศาสดา”พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน”ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาปางสมาธิ พระประธานประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธบริษัท

วันนี้(19 มีค.64) ที่บริเวณอาคารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู(ชั้น3)นายชกาจ วรรณไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช”พระพุทธนฤนารถศาสดา”พระพุทธปฏิมาประธานศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุรพล เจริญผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ อดีดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอรมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมในพิธี
โดยในพิธีภาคเช้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษา ข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อจากนั้นพระเทพวรคุณ รองเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กทม.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ประทานพระพุทธนฤนารถศาสดา อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-นะ-รี-นาด-สาด-สะ-ดา แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน ไว้ประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ตามที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูได้นำเรียน เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ขอให้นำความกราบทูลเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้โปรดประทานนามพระพุทธรูป ปางสมาธิ ที่สมเด็จพระสังฆราชฯได้สร้างขึ้น
จากนั้น พระเทพวรคุณ รองเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กทม.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มอบพระปฏิมาประธานพระพุทธนฤนารถศาสดา และใบทรงประทานพระนามฯให้แก่ นายชกาจ วรรณไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และพุทธบริษัทชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู