นครพนม (ชมคลิป) มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน ถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายแพทย์ อลงกต มณีกาศ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะครูอาจารย์ ,นักเรียน,ผู้นำชุมชน,ผู้ปกครอง และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี


นอกจากนี้ พระมหาวรวุฒิ ปญฺญาวุุฑฺโฒ ( หลวงตาน้อย ) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะทางบ้านยากจน จำนวน 91 ทุน เป็นเงิน 91,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประเภทต่างๆทั้ง 7 หมู่บ้าน และ การแสดงประกอบเพลงของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ,การแสดงร้องเพลง ค่าน้ำนมของนักเรียน รวมถึงตัวแทนนักเรียนอ่านสาส์นสดุดีพระคุณแม่


สำหรับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย ที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา และสำหรับคำขวัญวันแม่ในปี พ.ศ.2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ “… รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก…”