เลย (ชมคลิป) สภ.วังสะพุงประสบความสำเร็จงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ระดับ ภาค 4


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศาลาวัดศรีสว่างดงเย็น บ้านกกซ้อใหญ่ หมู่ 4 ต.ทรายขาว
อ.วังสะพุง จ.เลย พล.ต.ต. ธนชาติ รอดคลองตัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เดินทางมาพร้อมพ.ต.อ.ธีระวัฒน์ นุมานิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป ผกก.สภ.วังสะพุง,พ.ต.ท.วัชระพงษ์ จักรโนวัน รองผกก.ป.สภ.วังสะพุง,พ.ต.ท.อภิรักษ์ อังคศิริสรรพ สวป.สภ.วังสะพุงให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอวังสะพุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ผู้แทน ผอ.รพ.สต.โพนงาน กต.ตร.สภ.วังสะพุงผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวบ้านกกซ้อ ร่วมงาน
พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป ผกก.สภ.วังสะพุงกล่าวรายงานว่า ผลการปฏิบัติงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งชุดชุมชนยั่งยืนฯได้รับข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากหลายภาคส่วน ประกอบกับข้อมูล สถิติผลการจับกุม 3 ปีย้อนหลัง ทั้งนักค้าและผู้ที่เสพสารเสพติดมีทั้งสิ้น 78 คดีก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาอย่างมาก
ดังนั้นโดยการอำนวยการพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 4และตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง ร่วมกับฝ่ายปกครองสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ บ้านกกซ้อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 19 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ชุดปฏิบัติการ
จึงเริ่มปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างแนวร่วม สามารถเอ๊กเรย์ กลั่นกรองบุคคล ครัวเรือน ผลที่ได้คือสามารถค้นพบผู้ที่ใช้สารเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย ชุดปฏิบัติการได้บูรณาการ การทำงานร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ
จากการที่ได้ลงมาพื้นที่ปฏิบัติงาน/มาเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ทราบถึงสาเหตุหลักของการใช้สารเสพติด/ของหมู่บ้านกกซ้อ คือ สภาพแวดล้อม โดยชุดชุมชนยั่งยืนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด นักค้าในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งการแข่งรถในพื้นที่ลดน้อยลงเชื่อว่าผู้ที่ใช้สารเสพติด จะกลับมาเป็นคนดีของสังคม และสามารถประกอบอาชีพสุจริต เลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ยังมีผู้หลบหนีไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 ราย ซึ่งงานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงได้ดำเนินการจัดชุดสืบสวน ติดตามมาเข้าร่วมโครงการได้จำนวน 19 ราย และจับกุมพรบ.อาวุธปืน 1 ราย คงเหลือ 9 ราย ที่ยังไม่มาเข้าร่วมโครงการฯอยู่ระหว่างการติดตามตัว
นอกจากนี้ยังจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงกับ บริษัท บิ๊กกิมซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยนายธรรมวัธน์ ทองธรรมรงค์ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ กก.ตร.วังสะพุง ยินดีรับผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติดครบตามหลักสูตรเข้าทำงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทมหากุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ/พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 12 คน ในระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลย รวม 52 คน ณ อุโบสถวัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย