มุกดาหาร – ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร ผลัดที่ 1 ประจำปี 2565

 


สัสดีจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2565 ขณะที่ญาติร่วมส่งพลทหารขึ้นรถรับราชการทั้งน้ำตา


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พันเอกสกล ศรีมุกดา หัวหน้าพละกำลังในทหารบกที่ 210 เป็นประธานในการจัดส่งทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2565 หลังจากกองทัพภาคที่ 2 โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้มาทำการตรวจเลือกในเขตพื้นทีจังหวัดมุกดาหาร เมื่อเดือนเมษายน 2565 ซึ่งผลการดำเนินการตรวจเลือก มีทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2565 จำนวน 153 นาย ทั้งนี้ทหารใหม่แต่ละนายต่างรู้สึกดีใจ ที่จะได้เข้ารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


พันเอกสกล ศรีมุกดา หัวหน้าพละกำลังในทหารบกที่ 210 ได้กล่าวกับทหารใหม่ว่า ทหารกองเกินที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้ทหารใหม่ทุกนาย จงมีความภาคภูมิใจที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ชายไทยอย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรภาพแห่งอาณาเขตประเทศไทย ถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของทหาร ขอให้ทหารใหม่ทุกนายได้ตั้งใจฝึกอบรมและศึกษา พร้อมอยู่ในระเบียบแบบธรรมเนียมทหารและให้ทหารใหม่ทุกนายเดินทางเข้าหน่วยโดยสวัสดิภาพ ท่ามกลาง พ่อ แม่ ญาติมิตร ที่มาส่งและให้กำลังใจ


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร