หนองบัวลำภู – NT ใช้ไอที MOU มุ่งพัฒนา CSR ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT ใช้ไอที MOU มุ่งพัฒนา CSR ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หนุนเยาวชน ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 กค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง และ นายอนุชา กองตระกูลดี โทรคมนาคมจังหวัดหนองบัวลำภู


โดยมี นางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี


นายสุวิทย์ฯผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึง ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างการ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน และเป็นโอกาสดีที่ NT เข้ามาสนับสนุนเพราะจะช่วยให้เยาวชนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนของตนเอง ตรงกับเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด (Vision) “หนองบัวลำภูเมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”


นางอภิรดีฯรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยขีดความสามารถหลัก ของ NT โดยโครงการฯที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา และภาคสังคม เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนให้สามารถ รวมกลุ่มร่วมพัฒนาศักยภาพชองชุมชน รวมถึงการนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิต ของคนในชุมชนด้วยการเผยแพร่ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือซื้อขายสินค้าและบริการ
สำหรับโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในCSR บริษัทฯได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566


มีชุมชนภายใต้โครงการฯ แล้ว 79 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2566 ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาคอีก 5 ชุมชน โดยชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เป็นชุมชนลำดับที่ 80 โดย NT สนับสนุนจัดให้มี ระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้าน ไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ ซึ่งคัดเลือกเยาวชนในชุมชนจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตัวแทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน
เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook YouTube TikTok เพื่อ ให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาระบบชื้อขายออนไลน์ TYC e-Commerce นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแนะนำ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ได้แก่ ร้านเทวาผ้าไท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าลาด กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อการค้าบ้านม่วงแก้ว ผลิตภัณฑ์จากสวนเลม่อนทรีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แจ่วบองแซ่บบักคัก ร่วมกิจกรรมในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่าย


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู