อุบลราชธานี – กระทรวงสาธารณสุข ขยายผลระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงวัย เชิงบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10

 


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุม โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10 ระยะ ที่ 2 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า เมื่อปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ เข้าสู่การรับบริการใน 3 โรคหลัก คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบเพลัน และโรคกระดูกสะโพกหัก ซึ่งการช่วยเหลือดูแลรักษาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทุกขั้นตอนมีความสำคัญอย่างมาก ถือเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ 1
สำหรับการการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในปีนี้ คือการต่อยอดขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการระยะที่ 1ให้ครอบคลุม 33 อำเภอ ของทั้ง 5 จังหวัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึง เมษายน 2567 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ในระบบสาธารณสุข ที่มีภาคีต่างๆเข้าร่วม
นอกจากนี้มีการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ หากพบว่าผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการผิดปกติด้านสุขภาพ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้เร็วที่สุด