ศรีสะเกษ – คึกคัก จัดพิธีบวงสรวงดินภูเขาไฟ หลังปลูกทุเรียนขึ้นชื่อดังไกลทั่วโลก ตามความเชื่อของพื้นถิ่น


เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วโนทยานลานธรรม วัดศิริวราวาส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จัดพิธี บวงสรวงบูชาดินภูเขาไฟ และพิธีบูชาตาแฮก ไหว้แม่โพสพ โดย นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี และมีการรำบวงสรวง เทพาอารักษ์ดินภูเขาไฟ โดยคณะนางรำจาก โรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา

โดยชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรชาวสวน ต่างพากันนำผลผลิตที่ดีที่สุดจากสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และผลไม้ที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟ รวมที้งอาหารคาวหวาน ที่จัดเตรียมมาอย่างดี เพื่อร่วมงานบุญใหญ่ ถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ล้วนมาจากศรัทธา หวังสืบทอดวิถีงานบุญแบบท้องถิ่น หวังให้อานิสงส์จากการทำบุญ ส่งถึงบรรพบุรุษและเป็นมงคลของชีวิตและต่อพื้นดินที่ใช้เพาะปลูก และเพื่อเป็นการและเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันทรลักษ์

นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า การบวงสรวงบูชา ดินภูเขาไฟ ริเริ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเป็นการบูชาต่อเทพาอารักษ์ พื้นดินที่เชื่อว่าดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ การประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกต่อการเคารพ และขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความเชื่อของแต่ละพื้นถิ่นที่จะถือปฏิบัติสืบทอด ประชาชนและเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ รวมถึงผลไม้และพืชผลจึงพร้อมใจกันจำทำพิธีดังกล่าวขึ้นอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ อำเภอกันทรลักษ์ เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ดินภูเขาไฟลักษณะเป็นดินเหนียว สีน้้าตาลปนแดงเข้มมาก ดินที่อุดมสมบูรณ์ และในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเขตพื้นแนวภูเขาไฟเก่า พื้นดินจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาย เพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร ทำให้ผลไม้ขึ้นชื่ออย่าง ทุเรียนภูเขาไฟ ของจังหวัดศรีสะเกษ มีรสชาติที่อร่อยติดอันดับประเทศ

ส่วนด้านความเชื่อ พระแม่โพสพ เป็นเทพีกลางท้องทุ่งนา เป็นผู้ทรงอานุภาพช่วยชุบชีวิตมนุษย์ให้มีน้ำมีนวล ผิวพรรณผ่องใส ช่วยให้อิ่มท้อง เพิ่มพลังให้มนุษย์มีเรี่ยวแรง ด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่อุดมสมบูรณ์

หลังเสร็จพิธีบวงสรวงดินภูเขาไฟ ได้มีการถวายผลไม้ (ทุเรียนภูเขาไฟ) และผลไม้หลากหลาย แด่พระสงฆ์จำนวน 200 รูป โดยมีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาสนอง ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดศิริวราวาส นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน