ขอนแก่น – กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านพลิเคชั่น CCC

จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านพลิเคชั่น CCC


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม การจัด โครงการการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC ( Calories Credit Challenge ) จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกกำลังกายโดยสะสมแคลอรี่ ผ่านแอป ฯ CCC ของกระทรวงท่องเทียวและกีฬา ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพลานามัยที่ดีและสร้างค่านิยมในการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิตและนโยบายของจังหวัดขอนแก่นในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายมวลชนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่สร้างสุขภาพที่ดีของชาวจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่เด็กเยาวชนที่มีความชอบ ได้กล้าแสดงออก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถต่อยอดการแสดงออกไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในระดับภาค ระดับประเทศได้อีก ถือว่าโครงการนี้ได้สร้างพัฒนาการของคนขอนแก่นในด้านร่างกายอารมณ์ สังคม จิตใจและความสามัคคีได้ สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดวันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เริ่ม Start ที่สนามกีฬา จังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปที่ทางบ้านเหล่านาดีไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่ กู่แก้ว บ้านดอนช้าง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่นก็ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น CCC ( Calories Credit Challenge )