หนองบัวลำภู – ยกทัพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แพรพรรณ ลุ่มภู สู่สากล ระดับภูมิภาค

ยกทัพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แพรพรรณ ลุ่มภู สู่สากล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 บุกตลาดเมืองกรุง ยอด 2 วันทะลุหลัก 4 ล้านขณะที่ตั้งเป้าจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม


นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 ร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชวนชิมจากทั่วประเทศ อีกจำนวน 80 ร้านค้า รวมเป็น 120 ร้านค้า นิทรรศการแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนหนองบัวลำภู การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจากผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และการแสดงมินิคอนเสิร์ต


ด้านนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานเปิดการจัดงานฯ กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “หนองบัวลำภู เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภู มีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าที่สวยงาม มีการออกแบบและตัดเย็บที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันนอกเหนือจากผ้าทอลวดลายปกติแล้ว หนองบัวลำภูยังเป็นผู้นำด้านการทำผ้าอีโคปริ้น (eco print) โดยการสร้างลายผ้าจากใบไม้ออกมาได้อย่างสวยงาม


ซึ่งผ้าอีโกปริ้นที่ผลิตออกมาแต่ละผืนจะมีรูปแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผ้าที่มีผืนเดียวในโลก นอกจากนั้น จังหวัดหนองบัวลำภู มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อ ราคาไม่แพง ท่านที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถที่จะมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้า และ เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าทอฝีมือคนจังหวัดหนองบัวลำภูจนถึง16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดตั้งเป้าหมาย คาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงในราคาที่เลือกได้โดยทั่วกัน