นครพนม – พ่อเมือง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด มอบรางวัลผู้โชคดีถูกสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.นครพนม พร้อมด้วยนายกเหล่าฯ นครพนม มอบรางวัลผู้โชคดีถูกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 แก่ผู้โชคดี

ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากาชาดการกุศล จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ ดัลเบิ้ลแคป จำนวน 1 รางวัล ผู้ถูกรางวัล คือ นางขวัญจิตร ดอนหล้า บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 16 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม หมายเลขสลากที่ถูกรางวัล 29481 รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รางวัล นายไพโรจน์ แผ่นพรหม บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หมายเลขสลากที่ถูกรางวัล 21079 นายนรินทร์ บุดดาจันทร์ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หมายเลขสลากที่ถูกรางวัล 41570 นายสุริยา แสงประชารักษ์ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 35481 นางนอม วงษาศรี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หมายเลขผู้ถูกรางวัล 31400

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กล่าว ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครพนมพร้อมกราบขอพรพญาศรีสัตนาคราช ที่ได้ร่วมสนับสนุนซื้อสลากกาชาดการกุศลฯ ในปีนี้ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคืนสู่ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ที่ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับความเดือดร้อน โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย