อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 45 พรรษา

กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 45 พรรษา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณด้านหน้ากองบังคับการ กรมทหารราบที่ 13 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 ได้นำกำลังพลและครอบครัวของกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง กรมทหารราบที่ 13 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย

และในวันเดียวกันนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ลดสภาวะปัญหาโลกร้อนและเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไป และเป็นปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับกำลังพลของหน่วย


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างผืนป่าให้คงอยู่ต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13