หนองคาย-กกล.สุรศักดิ์มนตรี และ กกล.นครหลวงเวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ ชายแดน ไทย-ลาว

กกล.สุรศักดิ์มนตรี และ กกล.นครหลวงเวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ ชายแดน ไทย-ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัดหนองคาย


ที่ ห้องเกียรติยศ ด่านสากลสะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย แห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กองกำลังสุรศกดิ์มนตรี, กกล.นครหลวงเวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์จัดประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 10 โดยมี พ.อ.บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวง-เวียงจันทน์/หัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายลาว ,พ.อ.จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 ผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี / หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่าไทย


การประชุมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และปรับแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดนให้ทั้งสองฝั่ง, การลาดตะเวนตามลำน้ำโขง, การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องของพื้นที่เพ่งเล็งที่เป็นแหล่งพักยาเสพติด,ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติด, บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หลบหนีหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติด รวมทั้งเครือข่ายกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศให้มีความสามัคคีและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในการแลกเปลี่ยนระหว่างแขวงและจังหวัด ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และปปส. ตลอดจนบูรณการความร่วมมือของคณะกรรมการฯในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนให้หมดไป

นายพันธลภ แสงทอง/ปวีณา จังหวัดหนองคาย