มหาสารคาม (ชมคลิป) วัดป่าวังน้ำเย็นช่วยซื้อมะม่วง 3 ตันจากชาวสวนแจกญาติโยม หลังมะม่วงราคาตกต่ำ

วัดดังใจดีช่วยซื้อมะม่วง3,000 กิโลกรัมจาก ชาวสวนแจกญาติโยม หลังผลผลิตมะม่วงราคาตกต่ำล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา


ที่วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. หรือ หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปญฺโญ ประธานสงฆ์ วัดวัดพุทธวนาราม หรือที่เรียกันติดปากว่าวัดป่าวังน้ำเย็น พร้อมญาติโยม ช่วยเกษตรกรชาวสวนมะม่วงมหาชนก ในพื้นที่อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม ซื้อมะม่วงน้ำหนัก 3,000 กิโลกรัม แจกจ่ายญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด หลังมะม่วงล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา


พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. หรือ หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญฺโญ กล่าวว่า มีโยมที่เป็นชาวสวนมะม่วงมหาชนก อ.นาเชือก โทรมาหาหลวงพ่อ บอกว่ามะม่วงปีนี้ขายยาก ขายไม่ออก อยากให้หลวงพ่อช่วยหาคนมาซื้อผลผลิต โดยจะขายกิโลกรัมละ 5 บาท หลวงพ่อก็เลยโทรหาญาติโยม บอกบุญให้มาช่วยซื้อ มีเท่าไหร่ก็ให้เอามาที่วัด ทางชาวสวนก็เลยนำมะม่วงมหาชนกมาขายให้จำนวน 3,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งทราบว่ายังมีเกษตรกรอีกหลายเจ้า ที่อยากจะขายผลผลิต หลวงพ่อก็รับปากว่าจะหาคนมาช่วยซื้อให้ ซึ่งมะม่วงที่ได้มาก็ได้นำมากองไว้ ที่บริเวณด้านหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อมีญาติโยมมาสักการะท้าวเวสสุวรรณแล้ว ก็ได้แจกมะม่วงให้กับชาวบ้านกลับไปกินที่บ้านคนละ2ถุง อย่างสบายใจประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย


ทั้งนี้ วัดกับบ้านก็ถือว่าเป็นของคู่กัน ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน หลวงพ่อไม่มีปัจจัย แต่ก็แจ้งศรัทธาไปยังญาติโยมให้มาช่วยกัน คนที่พอจะมีก็ได้ช่วยเหลือกันและกัน ทราบว่ายังมีชาวสวนที่อยากจะนำมะม่วงมาขายให้อีกอยู่ ตอนนี้ประมาณ 10 ตัน หลวงพ่อก็จะช่วยไปบอกบุญให้ สิ่งที่หลวงพ่อทำก็ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน