ศรีสะเกษ – ชาวบ้านบุกร้อง กกต.ศรีสะเกษ เร่งตรวจสอบ จนท.รัฐ จัดกิจกรรมรวมคนเข้าข่ายช่วยเหลือ ผู้สมัครฯ

ชาวบ้านบุกร้อง กกต.ศรีสะเกษ เร่งตรวจสอบ จนท.รัฐ จัดกิจกรรมรวมคนเข้าข่ายช่วยเหลือ ผู้สมัคร ส.ส.-วางตัวไม่เป็นกลางหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ในอำเภอศรีรัตนะ นำโดย นางสาวกัญญาภัทร ลือชา พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับ นายวชร อุรากุล หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการวางตัวของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าข่ายการวางตัวไม่เป็นกลางหรือไม่

โดย นางสาวกัญญาภัทร ลือชา กล่าวว่า การที่ตนได้นำหลักฐานพร้อมด้วยพยาน มายื่นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อสงสัยถึงพฤติกรรมการวางตัวของ ผู้บริหาร อปท.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ ซึ่งเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคการเมืองดังพรรคหนึ่ง ในการหาเสียงหรือไม่ ซึ่งตนมีข้อมูลหลักฐานและพยาน ที่มีผู้บริหาร อปท.ดังกล่าว และพวก จัดกิจกรรมรวมคน และมีผู้สมัคร ส.ส. คนดังกล่าว มาร่วมงาน และมีการพูดโน้มน้าวให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟัง เลือกตนเป็นผู้แทนฯในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงได้เกิดข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในการวางตัว ว่าจะเข้าข่ายช่วยเหลือ ผู้สมัครฯ พรรคการเมืองใดใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่ จึงได้รวบรวมหลักฐาน รวมทั้งพยาน เดินทางมายื่นคัดค้านต่อ กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ขณะที่ นายวชร อุรากุล หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนเป็นเพียงผู้รับเรื่องร้องเรียน และในวันนี้จะได้สอบสวนผู้ร้อง คือ นางสาวกัญญาภัทร ลือชา ให้แล้วเสร็จ ส่วนพยานบุคคลอื่นๆ และเอกสารที่ยื่นมาจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนในอำนาจหน้าที่ โดยจะพิจารณาตามมาตรา 78 ในกฎหมายเลือกตั้ง คือ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งห้ามมิให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตามหากพบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหา ช่วยเหลือผู้สมัคร โดยส่วนตัว และไม่ได้ใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ เวลาราชการ ในการช่วยเหลือผู้สมัครพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง ก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหลังจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้ภายใน 30 วัน หากไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน แต่ถ้าเขตเลือกตั้งใดมีการร้องคัดค้าน ก็จะประกาศผลรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน 60 วัน ต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน