หนองคาย-ผบ.กองกำ ลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

ผบ.กองกำ ลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย และหน่วย งานป้องกันชายแดนในพื้นที่
วันที่ 6 พ.ค.66 พล.ต.นรธิป โพยนอก ผบ.กองกำ ลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากร หนองคาย และหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว โดยมี นายพัฒนพงศ์ ตันติวัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่1 ส่วนบริการศุลกากร สำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พล.ต.นรธิป โพยนอก ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร หนองคาย ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจับกุมการลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่เข้ามาในประเทศ ทั้งยาบ้าและยาไอซ์ โดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ขอให้ทุกหน่วยมีการประสานงานกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลและข่าวกรองต่าง ๆ ซึ่ง จะทำ ให้การทำ งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขากนั้นได้ดูจุดตรวจสอบสัมภาระและบุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศเพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ก่อนมอบสิ่งของเพื่อเป็นขัวญกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็ง

พันธลภ แสงทอง จังหวัดหนองคาย

Related posts