อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 กระทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคุณ นิตยา โพธิ์นาแค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีพันเอก สุภัทร ชูตินันท์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 13, หน่วยรอง กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยฝากการบังคับบัญชา กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านฯ, ครอบครัว, และชมรมทหารกองหนุน กรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมการกระทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พร้อมทั้งอวยพรและรับพรจาก พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 ณ บริเวณศาลาพระพุทธสิทธิมงคล กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงการขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป
จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดพิธีในครั้งนี้ทำให้ผู้มาเข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกเบิกบานใจ มีความสุข และมีความรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการช่วยรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับคนไทยต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13