นครพนม – จัดน้ำมนต์ 3 พระอารามหลวง เตรียมฝากนักท่องเที่ยวสงกรานต์ 66


วันที่ 10 เมษายน 2566 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ 3 พระอารามหลวง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ร่วมกับกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น เพื่อทำน้ำมนต์ 3 พระอารามหลวงไว้เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน 3 จังหวัด
โดยภายหลังการประกอบพิธีแล้วจะนำไปแจกจ่ายให้กับสถานประกอบการด้านโรงแรม ที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของทั้ง 3 จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าพักตลอดเดือนเมษายน 2566 การมอบสิ่งที่เป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยในช่วงสงกรานต์ 2566 ทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับการประกอบพิธีครั้งแรกประกอบวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร และครั้งที่ 3 ในวันนี้ประกอบพิธีที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย เจริญจิตภาวนา และพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองนำคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Related posts