หนองคาย-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ที่ ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง(ลานพญานาคคู่) หน้าวัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เนื่องด้วยวันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว “เทศกาลมหาสงกรานต์ อีสานหนองคาย” จำนวนมาก เพื่อสรงน้ำขอพรจากองค์หลวงพ่อพระใสพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีนโยบายให้บรูณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กวาดล้างอาชญากรรม ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืน บุคคลตามหลายจับ การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ เป้าหมายสำคัญคือ ปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีแนวโน้มจะเป็นที่พักอาศัยของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในการก่ออาชญากรรม , มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันปราบปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ , ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน , ปิดล้อมตรวจค้นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธสงคราม แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ มือปืนรับจ้าง โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จับกุมคดีค้างเก่า แหล่งมั่วสุม และแหล่งอบายมุขทุกประเภทในพื้นที่ , คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีอาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธสงคราม คดียาเสพติดและบุคคลตามหมายจับ ประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ธนาคาร ตู้กดเงินสด สถานประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ร้านทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ หรือสถานที่มีการจำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยงาน ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อส. ผู้นำชุมชน ชรบ. และเจ้าหน้าที่กู้ภัย รวม 210 นาย.

พันธลภ(ฤาษี) แสงทอง จังหวัดหนองคาย