(ชมคลิป) กกต.เลย ชี้แจงกติกาเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-4 ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอน วิธีการหาเสียง ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 4 เขต
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย และอำเภอเอราวัณ (ไม่มีการแบ่งแยกตำบล) จำนวนผู้สมัคร 10 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอวังสะพุง (เฉพาะ ต.ศรีสงคราม, ต.หนองหญ้าปล้อง ,ต.โคกขมิ้น) อำเภอภูหลวง, อำเภอหนองหิน , อำเภอผาขาว และอำเภอภูกระดึง จำนวนผู้สมัคร 11 ราย เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอวังสะพุง (ยกเว้น ต.ศรีสงคราม, ต.หนองหญ้าปล้อง, ต.โคกขมิ้น ) อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว จำนวนผู้สมัคร 9 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอนาด้วง จำนวนผู้สมัคร 9 ราย วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เวลา 08.00 – 17.00 น. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย