หนองคาย (ชมคลิป) ทม.เมืองหนองคาย ร่วมกับ นพค. 25 นำรถฉีดพ่นละอองน้ำตามถนนสายหลัก ในตัวเมืองและถนนริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทม.เมืองหนองคาย ร่วมกับ นพค. 25 นำรถฉีดพ่นละอองน้ำตามถนนสายหลัก ในตัวเมืองและถนนริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 จำนวนหนึ่ง ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงต่อเนื่องหลายวัน


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา พ.อ.ณัฐฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย มอบหมายให้ พ.ต.วัชรินทร์ ศิริมงคล นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25 นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคาย ฉีดพ่นละอองน้ำไปตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อาทิ ถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชัย ถนนริมแม่น้ำโขง ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน ไปจนถึงพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำ) ซึ่งมีประชาชนอยู่หนาแน่น เพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่สูงติดต่อกันหลายวัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จากสถานการณ์มลภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหนองคาย ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยร่วมกับสำนักงาน ปภ.หนองคาย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี นำชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF 60) มาฉีดพ่นละอองน้ำในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น และพื้นที่สวนสาธารณะที่มีประชาชนออกมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 23 – 29 มีนาคม 66 ที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคาย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำออกไปฉีดพ่นละอองน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อลดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ลดน้อยลง ซึ่งฝุ่นละอองควันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากพื้นที่ของเทศบาลเมือง แต่เป็นฝุ่นละอองควันมาจากพื้นที่อื่นหรือจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถูกกระแสลมพัดนำพามา จึงขอให้ประชาชนป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง งดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ก่อนออกจากบ้านขอให้ใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้ และขอความร่วมมือจากทุกคน งดการเผาตอซังข้าวและหญ้าแห้ง เพราะจะให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้ง่าย อีกทั้งยังทำให้มีฝุ่นควันเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วย

พันธลภ(ฤาษี) แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย